Monday, April 13, 2009

Aspek yang penting sebelum pengukuran

Sebelum melakukan proses pengukuran harus dikenalpasti:

1. Tatacara/kaedah pengukuran: Kenalpasti apa parameter yang hendak diukur, bagaimana cara terbaik, berapa banyak pengukuran perlu dibuat dan bagaimana untuk merekodkan hasil pengukuran.
2. Ciri/sifat parameter: harus tahu parameter yang diukur ac atau dc, frekuensi dll
3. Kualiti: masa dan kos diperuntukkan, keupayaan alatan, pengetahuan pengukuran, hasil/keputusan pengukuran yang sesuai.
4. Instrument: pilih alat yang sesuai samada meter analog/digital/osc/counter dll, perlu pengetahuan dan pengalaman mengendalikan alatan.

No comments:

Post a Comment