Monday, April 13, 2009

Aspek yang penting semasa pengukuran

Semasa mengendalikan proses pengukuran perlu:

1. Kualiti: pastikan alatan yang dipilih adalah yang terbaik, kedudukan pengambilan data sesuai, bilangan pengukuran yang diambil mencukupi dan adakah hasil yang diambil boleh dipercayai.
2. Utamakan keselamatan: kesan kejutan elektrik, kesan beban berlebihan, had alatan, baca manual alatan.
3. Pensampelan: lihat perubahan parameter semasa pengukuran, nilai mana yang perlu dipilih bila parameter sentiasa berubah, ambil bilangan sampel yang mencukupi dan pastikan perwakilan sampel boleh diterima dan diakui.

No comments:

Post a Comment