Monday, April 13, 2009

PENGENALAN KEPADA PENGUKURAN

Takrif pengukuran

Seni atau proses mengubah amaun, kuantiti, darjah, sesuatu parameter fizikal kepada nombor bermakna dengan membandingkan secara terus atau tidak langsung dengan nilai piawai yang telah diterimapakai dalam sistem unit yang telah digunakan dengan menggunakan alatan yang tertentu.

Pengukuran adalah satu proses di mana parameter fizikal diubah kepada nombor-nombor bermakna dengan menggunakan instrument tertentu. Setiap nombor bermakna yang diperolehi mestilah diikuti dengan unit kerana unit dapat menunjukkan ciri-ciri parameter fizikal yang diukur, seperti Meter untuk panjang, Kg untuk berat dll.

Proses pengukuran melibatkan semua maklumat, kelengkapan, instrumen dan operasian yang berkaitan dengan sesuatu pengukuran, juga merangkumi semua aspek berkaitan perlakuan, prinsip, kaedah, tatacara, nilai-nilai kuantiti pengaruh, mutu dan piawai pengukuran.

No comments:

Post a Comment